LOGO

瀏覽人次: 35648107
:::
現在位置首頁 > 施政報告
 • 友善列印
 • 回上一頁

施政報告

臺北市內湖區公所施政報告

區公所乃市政府為民服務之基層單位,以「建設、務實、創新、多元」的市府團隊一員,全力落實「廉正、主動、明快、親民」之施政風格。
基此,本所全體員工將本著提供及時、務實之優質服務,以民意行銷導向之企業化精神,展現「主動明快、親切服務」之政策目標。本諸網路資訊全面開放,匯集區民之意 見,並透過雙向溝通,了解民眾需求,進而行動參與,俾改善行政效率、增進行政效能,達成 「公民參與、資訊革新」之政策宣言。
未來,資訊公開乃行政程序法應實踐項目之一,本所將秉持精進的服務品質,藉由電子化、網路化的建立,繼續提供區民所需資訊,以保障區民的 利益,維護民眾知的權益。
茲臚列本所施政報告如后文,敬請不吝指正,並祝安祺!

 • 106年度各月份
HTML檔 1 2 3 4-8
PDF檔 1 2 3 4-8
 • 105年度各月份
HTML檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 104年度各月份
HTML檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 103年度各月份
HTML檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 102年度各月份
HTML檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 101年度各月份
HTML檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 100年度各月份
HTML檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 99年度各月份
HTML檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 98年度各月份
HTML檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 97年度各月份
HTML檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 96年度各月份
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 95年度各月份
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 94年度各月份
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 93年度各月份
PDF檔 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 • 點閱: 234318
 • 資料更新: 2017/9/5 11:47
 • 資料檢視: 2017/9/5 11:46

 • 資料維護: 臺北市內湖區公所